Hvad kan psykoterapi?

Samtaleterapi
kan hjælpe dig til at få mere styr på dit liv og lære dig at sortere i dine følelser, for dermed at undgå ubearbejdede traumer i form af f.eks. depression. Jeg vil altid tage udgangspunkt i de problemer, du står i her og nu, først derefter kan vi sammen søge tilbage i dit liv for om muligt at finde forklaringen på uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og dermed ændre dem. Du kan lære at forstå, hvilke følelser der eventuelt er fejlplacerede. F.eks. retter mange deres vrede og bebrejdelser mod en ægtefælle frem for mod den far eller mor, der i barndommen vakte den oprindelige vrede eller sorg.  

Samtaleterapi er ikke magi. Du skal være parat til at gå ind i det arbejde, som det er at tage sit liv op til revision. For nogle er det en interessant rejse ind i deres eget indre, for andre er det et spørgsmål om overlevelse for at komme ud af en depression eller en lammende sorg. Samtaleterapi kan også være en hjælp for dig, der er blevet ramt af stress på arbejdspladsen enten på grund af for meget arbejde, eller fordi du har været udsat for f.eks. chefmobning.
For alle er det et frirum omgærdet af empati og tavshedspligt.
  
Gennem drømmetydning kan vi søge at finde frem til nogle af de temaer, der præger dit liv nu og her.
Måske har du brug for et længerevarende terapiforløb - måske har du blot brug for et par sessioner med coaching, hvor jeg hjælper dig med at afklare de problemer og valgsituationer, du står i lige nu.

Par- og familieterapi tilbydes til jer, der vil kæmpe for at holde sammen på jer selv og kærligheden - eller til jer, der ønsker at gå fra hinanden i gensidig respekt og med hensyntagen til børnene.
I parterapien anvender jeg metoder fra såvel psykoterapien som konfliktmægling.

Konfliktløsning

Jeg tilbyder konfliktløsning – herunder interkulturel konfliktmægling - til arbejdspladser, boligkvarterer og private foreninger. Disse forløb udarbejdes og afholdes i samarbejde med den erfarne coach, psykoterapeut og konfliktløser Susanne Oestmar.

Desuden tilbyder jeg kursus for indvandrerkvinder i udviklingspsykologi, børneopdragelse og konfliktløsning. Kurset afholdes i samarbejde med speciallæge i gynækologi Amneh Hawwa.

Klik her for at læse min kronik om Kurset© Birgitte Rahbek 2007