Uddannelse, baggrund

Jeg er uddannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i København. Desuden har jeg studeret psykologi dels som en del af min magistergrad i kultursociologi dels – og især – i min uddannelse som licentiat i pædagogik, hvor en stor del af stoffet bestod af udviklings- og sprogpsykologi. Derudover har jeg taget grunduddannelsen i konfliktløsning fra Center for Konfliktløsning på Frederiksberg.

Endelig har jeg selv gået i terapi som et led i min professionelle og personlige udvikling.
Min psykologiske tilgang er inspireret af Irvin Yaloms Eksistentielle Psykoterapi og af Sigmund Freud og hans fokus på barndommens betydning.

Forfatter til:
"Børn mellem to kulturer", Hans Reitzels forlag, 1987
"Med sjælen i centrum", (red.) Hans Reitzels forlag og Danmarks Radios Forlag, 1988.© Birgitte Rahbek 2007