Hvor mange køn er det lige der er?

Et mærkeligt spørgsmål vil nogen måske mene, men hvis man ser den sene Deadline er man ikke i tvivl: der er ét køn, og det er det mandlige. I sidste uge interviewede Kurt Strand den svenske EU-kommissær Margot Wallström som har foreslået at mindst én – helst to – af de kommende fire topstillinger i EU skal besættes med en kvinde. Kurt Strand virkede mærkbart utilpas eller uafslappet ved interviewet og havde svært ved at se, at det skulle gavne noget, at der kom kvinder ind, for folk skulle vel vælges på deres kvalifikationer, (som om mændene bliver det, som Margot Wallström da også diskret antydede) - kort sagt leverede han alle de klassiske mandlige argumenter for at fortsætte rip-rap-rup udpegningsmodellen. Margot Wallström argumenterede glimrende for sit forslag, hun undgik at falde i de opstillede fælder om at kvinder skulle være bedre end mænd, og lagde i stedet vægt på komplementariteten, at der er brug for både kvinder og mænd, at vi er forskellige og at styrken ligger i forskelligheden, og at det er vigtigt at have begge køn repræsenteret.
Det har tydeligvis ikke stødt Kurt Strand at ethvert billede fra EU – og de fleste andre tunge beslutningstagende forsamlinger - ligner et 1800tals billede fra en landboforening. Men hvad værre er, sådan ser Deadline faktisk også ud, aften efter aften trækkes to eller flere mænd ind til debatter, ikke om noget de nødvendigvis har forstand på, men noget som de har en mening om, der er professionelle "filosoffer", politiske kommentatorer og andre med lignende kendte synspunkter. Under urolighederne på Nørrebro var studiet gang på gang fuld af mænd der mente noget, absurd i betragtning af hvor mange kvinder der har beskæftiget sig med konfliktløsning, et emne der unægtelig havde en vis relevans i den forbindelse.
Det er udtryk for en gammeldags vanetænkning og åndelig dovenskab, og det værste er at jeg er sikker på at værterne og redaktørerne end ikke tænker over det. Hovedet på sømmet var dog søndag aften hvor emnet var, hvorfor kvinder køber så mange sko og tasker – for at få sex hedder det sig. Emnet skulle diskuteres af en Erik Hansen-Hansen sammen med kønsforskeren Kenneth Reinicke.
Har det virkelig ikke strejfet tilrettelæggerne, at man måske skulle have haft en kvinde i studiet?
Det skal dog retfærdigvis indrømmes at det sker, at der hives kvinder ind hvis vedkommende er den eneste ekspert der kan opdrives på et udenrigspolitisk emne (f.eks. Tyrkiet), men så snart det drejer sig om mere almene emner som man ikke nødvendigvis skal vide, men blot mene noget om, så hiver man i slipsene. Og man kan være helt sikker på at ingen mand trækker sig og siger, at det kan en kvinde måske bedre/lige så godt udtale sig om.
Det er muligt at DR vil svare, som de plejer, ved at nævne 7 tilfælde med kvinder, men det rokker ikke ved det aftenlige billede af mænd der bekræfter hinanden i deres nødvendighed og kvindernes undværlighed.
Lad Margot Wallström overtage ledelsen af Deadline i et par måneder så der kan ruskes lidt op i den ugidelige vanetænkning.

Birgitte Rahbek