Forvrænget fremstilling af virkeligheden

'Politisk ballade om forstad til Jerusalem' lyder overskriften på Anders Jerichows artikel (Pol. 7.2.14). Det lyder jo ganske fredsommeligt for os danskere, der selv lige har været vidne til en masse ballade i egen andedam. Men desværre giver artiklen en fejlagtig fremstilling af konflikten mellem israelere og palæstinensere.

AJ har i mange år, i lighed med andre af Politikens seniorer, en tilbøjelighed til at fremstille konflikten som en konflikt mellem to folk, der slås om det samme stykke land og har svært ved at blive enige. Ubefæstede læsere forledes til at tro at de to parter er jævnbyrdige, og at begge derfor bør bøje sig mod den anden og indgå kompromisser, for at man kan komme videre med denne ulidelige konflikt.

'...som de fleste israelere ser det, er Gilo (den såkaldte forstad) en by i Israel. Som palæstinenserne ser det er Gilo en bosættelse...' skriver AJ. Ja, det ene kan vel være lige så godt som det andet, hvis det ikke lige var, fordi Gilo ifølge international ret og FN er en bosættelse og som sådan, dvs. ligesom alle de andre bosættelser, er ulovlig. Den er opført på besat land, og besættelsesmagten, Israel, har ulovligt overført dele af sin egen befolkning til dette område i modstrid med den 4. Genèvekonvention, artikel 47 og 49. Og her kan man ikke argumentere med, at der på stedet skulle have ligget en over 3000 år gammel israelitisk by, og at jøderne skulle have købt jorden i 1930erne. Arkæologi er i Israel en politisk disciplin, men i denne forbindelse irrelevant.

Palæstinenserne blev sure, forstår man, da Gilo blev opført i 1973 og israelerne blev til gengæld sure, da palæstinenserne under den anden intifada i 2000 beskød Gilo fra den palæstinensiske landsby Beit Jala. Gilo er for øvrigt hovedsageligt bygget på land, der hørte til Beit Jala. Den israelske stat har langsomt, men sikkert ædt sig ind på denne lille landsby, der blandt andet er kendt for det omtalte kloster med de berømte vine. Det er den israelske stats hensigt at føre Muren igennem klosterets område, således at klosteret bliver adskilt fra sine vinmarker.

Den Internationale Domstol i Haag har erklæret Murens placering ulovlig, fordi den på lange stræk er anlagt på palæstinensisk jord. Kampen om Beit Jala er for indbyggerne dér en kamp om overlevelse, men for israelerne er det en kamp om at tilegne sig så meget palæstinensisk jord som muligt og fortsætte kvælningen af hele området omkring Betlehem.

Når Jerichow fremlægger problemet som om det er to ligestillede parter, der har lidt politisk ballade, håber jeg meget at det er imod bedrevidende. Men det er fordummende for Politikens læsere at blive præsenteret for en så fejlagtig fremstilling, som dækker over en besættelsesmagt, inklusive dens Højesteret, som yderst sjældent giver palæstinenserne ret, og et folk der er fordrevet med magt, og hvis land dag for dag eksproprieres under snart det ene, snart det andet påskud, og hvis eksistensgrundlag efterhånden gør enhver tanke om to stater til en absurditet.

Kommentaren blev afvist af Politikens debatredaktion.