Den arabiske verden – baggrund, mangfoldighed, perspektiv giver en forståelse af den arabiske verdens historiske og samfundsmæssige forhold og indeholder et opslagsværk over de lande, der tilsammen udgør den arabiske verden.
Bogen viser, at de arabiske lande både har meget tilfælles, og at de i høj grad er forskellige, hvad angår historie og muligheder i forhold til ressourcer og geografi.

Om forfatterne

Birgitte Rahbek er magister i kultursociologi, ph.d. samt specialist i Mellemøsten. Hun har udgivet en række bøger, der vedrører mellemøstlige forhold.

Jørgen Bæk Simonsen, professor, dr.phil., har gennem mange år arbejdet med islam og muslimer – både i en arabisk-mellemøstlig sammenhæng og i dansk/europæisk sammenhæng.

Bogens indholdsfortegnelse:

Forord


Kapitel 1 - Den arabiske verdens historie frem til kolonialismen

Den arabiske verden
Den islamiske verden
Mellemøsten
Fælles historiske karakteristika
Kalifatet
Monoteismen – fælles arv, forskellig fortolkning
Jødedommen
Zionismen
Kristendommen
Islam
Tekst 1: Det Gamle Testamentes løfte til det jødiske folk.
Tekst 2: Koranen om Abraham
Tekst 3: Pave Urban II´s opfordring til korstog efter kirkemødet i Clermont i 1095.
Tekst 4: Den israelske uafhængighedserklæring af 14. maj 1948
Tekst 5: Uddrag af en synopsis for Moledets mål sådan som de er beskrevet i partiets platform
Tekst 6: Hamas’ regeringsprogram
Tekst 7: Taha Husayn: Kultuens fremtid i Egypten
Tekst 8: Kurdernes situation
Tekst 9: Berbernes krav
Tekst 10: Birgitte Rahbeks rejse fra Damaskus til Beirut
Tekst 11: Birgitte Rahbeks interview med den egyptiske forfatterinde Salwa Bakr
Tekst 12: Uddrag af Salwa Bakrs novelle Majs
Tekst 13: Birgitte Rahbeks interview med Bouthaina Shaaban
Kapitel 2
Fra kolonisering til uafhængighed
England og den arabiske verden
Frankrig og Nordafrika
Mandaterne efter Første Verdenskrig
Kapitel 3
Den arabiske verdens forskellige regioner
Maghreb
Mashreq
Golfen og Den Arabiske Halvø
Demokrati og menneskerettigheder, herunder kvindernes situation.
Arabiske kvinders vilkår
Marokko
Tunesien
Libyen
Egypten
Sudan
Yemen
Oman
Saudi Arabien
De Forenede Arabiske Emirater (FAE)
Qatar
Bahrain
Kuwait
Irak
Jordan
Syrien
Libanon
Det Palæstinensiske Selvstyre
Anvendt litteratur